Miljö och Etikarbete

Social uppförandekod

På House of Regalo värderar vi goda arbetsförhållanden väldigt högt. Eftersom vi producerar i utvecklingsländer är flera faktorer viktiga för oss och måste efterföljas. Viktiga krav vi följer är förbud mot barnarbete, bra arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, socialt ansvar och miljöskydd. Våra leverantörer säkerställer att de produkter som erbjuds är tillverkade av arbetskraft som betalas rättvist med respekt för mänskliga rättigheter.

Vi är måna om att miljöansvaret kontinuerligt följs upp. Vår verksamhet genomsyras av miljöhänsyn där hela vår leverantörskedja uppfyller kraven för miljöansvaret. Vi följer de lagar, föreskrifter, normer och övriga krav som ställs på oss. Vi jobbar ständigt i en förbättringsprocess och strävar till att tillmötesgå de miljökrav som samhället och vår kund ställer.

På House of Regalo är vår kvalitetspolicy nöjda kunder. Vi följer de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet. För oss är det tillvägagångsättet A & O. Vi strävar efter att bemöta våra kunder med respekt. I allt vi gör skall kvalitet ha en signifikant roll.