IDENTITET

En logotyp är ett symboliskt uttryck för
verksamhetens identitet och värderingar. Det kan vara allt från att skapa unika produkter till att anpassa befintliga produkter för att passa specifika behov eller användningsområden. Vi hjälper er att skräddarsy produkter som möter kundens behov.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

Tillsammans med er och kunden skapar vi unika produkter efter behov. Allt med ett gediget kvalitetstänk samt kreativt arbetssätt där vi jobbar med noggrannhet ut i fingertopparna. Vi hanterar allt från produktion till leverans. Under hela processen har vi kundens önskemål i fokus där förslag och prover tas fram för att skapa en unik produkt för kunden.

image


Idé

En idé för att på ett innovativt sätt marknadsföra sitt företag.


image


Produkt

Här identifierar vi kundens behov. Vi lyssnar in kundens önskemål för att skapa den perfekta produkten.


image


Prototyp

En tidig version av produkten som kunden efterfrågar.


image


Validering

Vi utvärderar dess design samt funktionalitet tillsammans med er och kunden.


image


Färdig produkt

Efter utvärdering av produkt där kundens krav uppfylls tar vi fram en färdig produkt.

Kontakt

Kontakta gärna oss med era idéer

info@houseofregalo.se
033-157173